Terug

de Opvoedbijbel

Wat nog meer maakt het zwaar om moeder te zijn?

Ben jij op zoek naar HET handboek waarin staat hoe je je kinderen op de perfecte manier kunt grootbrengen? Hoe je ervoor zorgt dat ze later gelukkig zijn. Succes hebben. Emotioneel stabiel zijn.
EN zou je dan ook graag lezen hoe je de jaren tot aan hun volwassenheid het beste invult? Ga je voor een autoritaire, democratische of laissez-faire opvoeding? Wat maakt dat we twijfelen aan onze manier van opvoeden? Waarom lijkt het alsof het andere mama’s wel gemakkelijk af gaat? Of waarom hebben we juist kritiek op anderen wanneer zij anders handelen (dan we zelf zouden doen)?

Opvoeden is een enorm ingewikkelde taak.

Niet alleen is ieder kind uniek en heeft het dus iets anders nodig. Ook wij ouders zijn allemaal verschillend!
We hebben ieder ons eigen ‘referentiekader’. Je kijkt naar de wereld door jouw ogen. Ziet de dingen waar jij je op focust, de dingen die jou opvallen, zaken die voor jou belangrijk zijn. Er zijn zoveel filters en het is dus maar net hoe je de situatie bekijkt of je iets als positief of negatief bestempelt.
De ene mama vraagt haar kind netjes binnen de lijntjes te kleuren en ook de ‘juiste’ kleuren te gebruiken (geel voor de zon, groen voor het gras etc.) en zal lovende woorden spreken wanneer dit gelukt is. De ander zal juist enthousiast raken wanneer haar kind een geheel eigen invulling geeft aan de tekening en zich niet aanpast aan wat gangbaar is. (Buiten de lijntjes kleurt en gras paars bijvoorbeeld.)
Mama 1 zal het wellicht belangrijk vinden dat instructies goed worden opgevolgd en dat er ‘in de pas’ gelopen wordt. Mama 2 vindt het misschien van groot belang dat dat er ruimte is voor expressie en een eigen wil. Welke van de twee is juist?

Zeg het maar!

Waarschijnlijk heb je hier zelf wel een idee over. Feit is dat niemand kan zeggen wat GOED of FOUT is.

Wanneer je gaat opvoeden vanuit je hart, jouw gevoel of iets goed of fout is, je moederlijk instinct en vrouwelijke intuïtie gebruikt; wanneer je dus vanuit een positieve intentie opvoedt. Dan is dat goed. Ik ga er nog altijd vanuit dat iedere moeder het beste wil voor haar kind. Dat ze handelt vanuit liefde.
En wie ben ik om de wijze van opvoeden van een ander af te keuren? En tegelijkertijd, wie ben ik om mijn manier van opvoeden af te keuren?

Soms hebben we al van alles geprobeerd en lukt het maar niet om de fijne sfeer te creëren die we graag wensen. Of hebben we het idee dat we niet de juiste technieken toepassen om van onze kinderen gedaan te krijgen wat wij willen. Hebben we ons zelf al vele verwijten gemaakt dat we iets anders hadden moeten doen. Bedenk dan dat het kan helpen om een ander mee te laten kijken. NIET omdat die ander alles weet. NIET omdat de ander jou wel eens even zal vertellen hoe je behoort op te voeden. NEE, gewoon omdat we allemaal onze ‘blinde vlek’ hebben. Omdat het gemakkelijker is om van een afstand naar een situatie te kijken.
Zet je schaamte opzij. Om hulp vragen, je kwetsbaar opstellen is krachtig. Want juist dát betekent dat er niet 1 waarheid is, maar dat je je open stelt voor andere mogelijkheden. Want geloof me, die zijn er altijd!

En stel nu dat je dit niet voor jezelf gaat doen.

Wees je er dan bewust van dat kinderen niet zo zeer doen wat we zeggen, maar doen wat wij doen. We hebben een voorbeeldrol. En wanneer wij reageren vanuit schaamte, zullen zij dat overnemen.
Laat je kinderen zien dat ze er niet alleen voor staan, dat om ze om hulp mogen vragen. Dat ze open mogen zijn over wat hen bezighoudt. Of dat nu gaat om leuke dingen, waar ze goed in zijn, of juist wanneer ze iets moeilijk vinden, verdrietig, boos of teleurgesteld zijn. Jij bent het voorbeeld!